Περί παιδαγωγικής

Titel Περί παιδαγωγικής
Autor*in Kant, Immanuel
Übersetzer*in Οικονομίδης, Ιωάννης
Ort Αθήνα
Verlag Ερμής
Datum 1929
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung