Αλλοτρίωση: Τρεις μελέτες για την αποξένωση, την εξαθλίωση και τη φθορά του ανθρώπου: Δοκίμια

Titel Αλλοτρίωση: Τρεις μελέτες για την αποξένωση, την εξαθλίωση και τη φθορά του ανθρώπου: Δοκίμια
Autor*in Petrovic, Gajo
Autor*in Hofmann, Werner
Autor*in Adorno, Theodor W.
Übersetzer*in Βαμβαλής, Γιώργος
Ort Αθήνα
Verlag Επίκουρος
Datum 1973
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung