Δεκατρείς αιώνες γερμανικής ποίησης

Titel Δεκατρείς αιώνες γερμανικής ποίησης
Autor*in Brecht, Bertolt
Autor*in Διάφοροι
Übersetzer*in Δικταίος, Άρης
Ort Αθήνα
Verlag Δωδώνη
Datum 1977
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung