Διονύσου διθύραμβοι

Titel Διονύσου διθύραμβοι
Autor*in Nietzsche, Friedrich
Übersetzer*in Καμπύσης, Γιάννης
Ort Αλεξάνδρεια
Verlag χ.ό.
Datum 1917
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung