Σκόρπιες σκεψεις σε μερικά αισθητικά ζητήματα

Titel Σκόρπιες σκεψεις σε μερικά αισθητικά ζητήματα
Autor*in Schiller, Friedrich
Übersetzer*in Στουγιαννάκης, Τάκης
Publikation Μακεδονικά Γράμματα
Ausgabe 6-10
Datum 1944
Seiten 94-95, 110-111, 124, 168
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung