Γράμματα στην Παυλίνα. 'Η ιστορίες για την Παυλίνα.

Titel Γράμματα στην Παυλίνα. 'Η ιστορίες για την Παυλίνα.
Autor*in Krüss, James
Übersetzer*in Καρθαίου, Ρένα
Übersetzer*in Λάκων-Στελλάκης, Μάριος
Ort Αθήνα
Verlag Μόκας Ε. - Μορφωτική
Datum 1980
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung