Φάουστ. Τραγωδία

Titel Φάουστ. Τραγωδία
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1916
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung