Εγκώμιο της μάθησης; 1940; Τα υπνωτήρια.

Titel Εγκώμιο της μάθησης; 1940; Τα υπνωτήρια.
Autor*in Brecht, Bertolt
Übersetzer*in Σταύρου, Θρασύβουλος
Publikation Καινούργια Εποχή
Datum 1956
Seiten 149-150
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung