Αποσπάσματα-Ποιήματα-Επιστολές-Σοφίσματα και μια μελέτη από το έργο του Θεογνή

Titel Αποσπάσματα-Ποιήματα-Επιστολές-Σοφίσματα και μια μελέτη από το έργο του Θεογνή
Autor*in Nietzsche, Friedrich
Übersetzer*in Κούγκουλος, Ντίνος
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1981
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung