Ανέκδοτες επιστολές της βασίλισσας Αμαλίας στον πατέρα της, 1836-1853

Titel Ανέκδοτες επιστολές της βασίλισσας Αμαλίας στον πατέρα της, 1836-1853
Autor*in Βασίλισσα Αμαλία
Herausgeber*in Μπούσε, Βάνα
Herausgeber*in Μπούσε, Μίχαελ
Übersetzer*in Μπούσε, Βάνα
Übersetzer*in Μπούσε, Μίχαελ
Band Α'-Β'
Ort Αθήνα
Verlag Εστία
Datum 2011
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung