Επιστολή του Γκαίτε περί του "Αγαμέμνονος" του Αισχύλου

Titel Επιστολή του Γκαίτε περί του "Αγαμέμνονος" του Αισχύλου
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Παναθήναια
Band Γ
Datum 31.05.1903
Seiten 509-510
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung