Η γενεαλογία της ηθικής

Titel Η γενεαλογία της ηθικής
Autor*in Nietzsche, Friedrich Wilhelm
Übersetzer*in Ζωγράφου - Μεραναίου, Μίνα
Ort Αθήνα
Verlag Μαρή
Datum 1963
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung