Αισθητική θεωρία

Titel Αισθητική θεωρία
Autor*in Adorno, Theodor W.
Herausgeber*in Adorno, Gretel
Herausgeber*in Tiedemann, Rolf
Übersetzer*in Αναγνώστου, Λευτέρης
Ort Αθήνα
Verlag Αλεξάνδρεια
Datum 2000
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung