Ξένη φιλολογία. Ο αμαξάς Ένσελ και ο Γεράρδος Χάουπτμαν

Titel Ξένη φιλολογία. Ο αμαξάς Ένσελ και ο Γεράρδος Χάουπτμαν
Autor*in Hochdorf, Max
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Παναθήναια
Band 5
Datum 1902/1903
Seiten 180-182
Weiteres Κριτική: G. Hauptmann: Fuhrmann Henschel
Quelle Veloudis 1983, S.357
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung