Ιφιγένεια εν Ταύροις (Πράξη Α' Σκηνή Δ') (Πράξη Δ' Σκηνή Ε'). Ανέκδ. μετάφρ.

Titel Ιφιγένεια εν Ταύροις (Πράξη Α' Σκηνή Δ') (Πράξη Δ' Σκηνή Ε'). Ανέκδ. μετάφρ.
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Κογεβίνας, Νίκος
Publikation Κερκυραϊκή Ανθολογία
Band Α
Ausgabe 68, 91
Datum 1915
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung