Μέσμερ

Titel Μέσμερ
Autor*in Zweig, Stefan
Übersetzer*in Μπεράτης, Γιάννης
Ort Αθήνα
Verlag Γκοβόστης
Datum 1950
Weiteres Από: Die Heilung durch den Geist. Mesmer – Mary Baker Eddy Freud (1931)
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung