Το σφυρί μιλεί (Also sprach Zarathustra 3,90)

Titel Το σφυρί μιλεί (Also sprach Zarathustra 3,90)
Autor*in Nietzsche, Friedrich
Übersetzer*in Καμπύσης, Γιάννης
Publikation Διόνυσος
Band Α
Datum 1901
Seiten 3
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung