Ιστορία της Νέας Γραφής εις χρήσιν της Ελληνικής Νεολαίας, μεταφρασθείσα εκ του Γερμανικού εἰς την ημετέραν καθομιλουμένην γλώσσαν παρά Γρηγορίου Καλαγάννη Ιερομονάχου του εκ της Αγιάσου της Μιτυλήνης. Περιέχων την Ιστορίαν της νεανικής ηλικίας και προπαρασκευής του Χριστού εις την δημοσίαν αυτού πολιτείαν, τους τρεις χρόνους της εν τω κόσμω φανεράς ζωής του μέχρι της μεγαλοπρεπούς αυτού εισόδου εις τήν Ιερουσαλήμ

Titel Ιστορία της Νέας Γραφής εις χρήσιν της Ελληνικής Νεολαίας, μεταφρασθείσα εκ του Γερμανικού εἰς την ημετέραν καθομιλουμένην γλώσσαν παρά Γρηγορίου Καλαγάννη Ιερομονάχου του εκ της Αγιάσου της Μιτυλήνης. Περιέχων την Ιστορίαν της νεανικής ηλικίας και προπαρασκευής του Χριστού εις την δημοσίαν αυτού πολιτείαν, τους τρεις χρόνους της εν τω κόσμω φανεράς ζωής του μέχρι της μεγαλοπρεπούς αυτού εισόδου εις τήν Ιερουσαλήμ
Autor*in Schmid, Johann Christoph von
Übersetzer*in Καλαγάννης, Γρηγόριος
Ort Wien
Verlag Δ. Δαβιδοβίκης (=Demeter Davidovich)
Datum 1821
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung