Εισαγωγή στη μελέτη του Μαρξ, του Ένγκελς και του Λένιν

Titel Εισαγωγή στη μελέτη του Μαρξ, του Ένγκελς και του Λένιν
Autor*in Schleifstein, Josef
Übersetzer*in Μαστοράκη, Τζένη
Ort Αθήνα
Verlag Επίκουρος
Datum 1976
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung