Ο αϊτός και το περιστέρι

Titel Ο αϊτός και το περιστέρι
Autor*in Krüss, James
Übersetzer*in Καρθαίου, Ρένα
Übersetzer*in Λάκων-Στελλάκης, Μάριος
Ort Αθήνα
Verlag Ψυχογιός
Datum 1980
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung