Ο θάνατος του Ευφορίωνος (Απόσπασμα από τον δεύτερον Φάουστ)

Titel Ο θάνατος του Ευφορίωνος (Απόσπασμα από τον δεύτερον Φάουστ)
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Γρυπάρης, Ιωάννης Ν.
Publikation Διόνυσος
Band Β
Datum 1902
Seiten 73-80
Weiteres Από: Faust. Der Tragödie zweiter Teil (1832)
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung