Η αληθινή ιστορία του Βέρθερου

Titel Η αληθινή ιστορία του Βέρθερου
Autor*in Ludwig, Emil
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Ελεύθερον Βήμα
Ort Athen
Datum 10./11.02.1929
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung