Η Χιονάτη και οι 7 Νάνοι και οι μουσικοί της Βρέμης (Η συναυλία των ζώων)

Titel Η Χιονάτη και οι 7 Νάνοι και οι μουσικοί της Βρέμης (Η συναυλία των ζώων)
Autor*in Grimm, Jacob u. Wilhelm
Übersetzer*in Τσουκαλά, Δ. Γ.
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1981
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung