Ο κύρ' Πούντιλα και ο υποταχτικός του ο Μάττη

Titel Ο κύρ' Πούντιλα και ο υποταχτικός του ο Μάττη
Autor*in Brecht, Bertolt
Übersetzer*in Οικονομίδης, Γιάννης
Ort Αθήνα
Verlag Μπαρμπουνάκης
Datum 1971
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung