Άγνωστα γράμματα

Titel Άγνωστα γράμματα
Autor*in Kafka, Franz
Übersetzer*in Ψυρούκη, Ρενέ
Publikation Επιθεώρηση Τέχνης
Ausgabe 104, 106
Datum Αύγουστος 1963, Οκτώβριος 1963
Seiten 163-168, 449-462
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung