Αι φίλαι του Γκαίτε

Titel Αι φίλαι του Γκαίτε
Autor*in Vierling, Ernst
Übersetzer*in Θ[εοδωρόπουλος], Αυ.
Publikation Παναθήναια
Band ΙΖ
Datum 1908/1909
Seiten 11-18, 118-120, 189-192, 232-233, 295-296
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung