Η ναζιστική οπτική για τη δικτατορία Μεταξά, 1936-1939

Titel Η ναζιστική οπτική για τη δικτατορία Μεταξά, 1936-1939
Autor*in Αποστολόπουλος, Δημήτρης Κ.
Buchtitel Νεοελληνικά Ιστορικά
Band 5
Ort Αθήνα
Verlag Ακαδημία Αθηνών/ΚΕΙΝΕ
Datum 2018
Seiten 43-64
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung