Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ως πρότυπα: Η ελληνική περίπτωση (1837)

Titel Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ως πρότυπα: Η ελληνική περίπτωση (1837)
Autor*in Κιμουρτζής, Παναγιώτης
Publikation Νεύσις
Ausgabe 12
Datum 2003
Seiten 129-149
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung