Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου: Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική Διάσταση και Προοπτικές. Αθήνα, 21-25 Σεπτεμβρίου 1987

Titel Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου: Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική Διάσταση και Προοπτικές. Αθήνα, 21-25 Σεπτεμβρίου 1987
Herausgeber*in Ασδραχάς, Σπύρος Ι.
Herausgeber*in Γιαννουλόπουλος, Γιάννης
Herausgeber*in Ηλιού, Φίλιππος
Herausgeber*in Σκλαβενίτης, Τριαντάφυλλος
Band 1
Ort Αθήνα
Verlag Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Datum 1989
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung