Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου: Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική Διάσταση και Προοπτικές. Αθήνα, 21-25 Σεπτεμβρίου 1987

Τίτλος Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου: Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική Διάσταση και Προοπτικές. Αθήνα, 21-25 Σεπτεμβρίου 1987
Επιμελητής Ασδραχάς, Σπύρος Ι.
Επιμελητής Γιαννουλόπουλος, Γιάννης
Επιμελητής Ηλιού, Φίλιππος
Επιμελητής Σκλαβενίτης, Τριαντάφυλλος
Τόμος 1
Τόπος Αθήνα
Εκδοτικός οίκος Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Ημερομηνία 1989
Συνέχεια αναζήτησης
B3KAT NLG NLG

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον