Ντήτεριχ (Dieterich), Καρλ (1869 - 1935)

Wissensbasis

Karl Dieterich
Titel Ντήτεριχ (Dieterich), Καρλ (1869 - 1935)
Autor*in Φόρης, Βασίλης
Band 7
Ort Αθήνα
Verlag Εκδοτική Αθηνών
Datum 1987
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung