Ο Leo Klenze στην Ελλάδα: τεκμήρια για τη νεοελληνική ιστοριογραφία

Titel Ο Leo Klenze στην Ελλάδα: τεκμήρια για τη νεοελληνική ιστοριογραφία
Autor*in Παπαγεωργίου-Βενετάς, Αλέξανδρος
Übersetzer*in Σιετή, Τούλα
Ort Αθήνα
Verlag Οδυσσέας
Datum 2000
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung