Ο Γεώργιος Βιζυηνός ως επιστήμων

Wissensbasis

Jeorjios Vizyinos
Titel Ο Γεώργιος Βιζυηνός ως επιστήμων
Autor*in Σιδεράς, Αλέξανδρος
Publikation Περί Θράκης
Band 2
Datum 2002
Seiten 149-172
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung