Τα αντίποινα των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής

Wissensbasis

Eberhard Rondholz
Titel Τα αντίποινα των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής
Autor*in Rondholz, Eberhard
Buchtitel Η Ελλάδα 1936-44. Δικτατορία, κατοχή, αντίσταση. Πρακτικά Α’ Διεθνούς Συνεδρίου Σύγχρονης Ιστορίας
Ort Αθήνα
Verlag Μορφωτικό Ινστιτούτο ΑΤΕ (Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας)
Datum 1989
Seiten 242-247
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung