Βερολίνο Βερολίνο: Νέοι ζωγράφοι και γλύπτες του Βερολίνου

Titel Βερολίνο Βερολίνο: Νέοι ζωγράφοι και γλύπτες του Βερολίνου
Autor*in Ιωακειμίδης, Χρήστος
Mitarbeiter*in Butor, Michel
Ort Αθήνα
Verlag Γερμανική Εταιρεία Καλών Τεχνών, Goethe Institut
Datum 1967
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung