Αναφορές του Παλαμά στον Krumbacher. Μία «συνάντηση κορυφής» στα ζητήματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας

Titel Αναφορές του Παλαμά στον Krumbacher. Μία «συνάντηση κορυφής» στα ζητήματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας
Autor*in Μαστροδημήτρης, Π.Δ.
Herausgeber*in Αργυρίου, Αστέριος
Herausgeber*in Δημάδης, Κωνσταντίνος Α.
Herausgeber*in Λαζαρίδου, Δανάη-Αναστασία
Buchtitel Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην ανατολή και τη δύση : 1453-1981 Πρακτικά του Α΄ Ευρωπαϊκού συνεδρίου νεοελληνικών σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτωβρίου 1998
Band 1
Ort Αθήνα
Verlag Ελληνικά Γράμματα
Datum 1999
Seiten 589-602
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung