Ελληνική Βιβλιογραφία του Μπέρτολτ Μπρεχτ (1931-1977)

Titel Ελληνική Βιβλιογραφία του Μπέρτολτ Μπρεχτ (1931-1977)
Autor*in Μυγδάλης, Λάμπρος
Ort Thessaloniki
Verlag Διαγώνιος
Datum 1977
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung