Η υποδοχή του Μπρεχτ στην Ελλάδα, 1955-57

Wissensbasis

Bertolt Brecht
Titel Η υποδοχή του Μπρεχτ στην Ελλάδα, 1955-57
Autor*in Χαβιάρας, Σωτήρης
Publikation Θεατρικά τετράδια
Datum 15.3.1987
Seiten 23-29
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung