Μακεδονικές πόλεις και οικογένειες, 1750-1930. Γερμανοί και Αυστριακοί φυσικοί επιστήμονες, νομομαθείς και πολιτικοί εκθέτουν τις παρατηρήσεις, τις έρευνες και τα βιώματά τους. Με ένα παράρτημα για τις ελληνομακεδονικές οικογένειες στην Αυστροουγγαρία

Titel Μακεδονικές πόλεις και οικογένειες, 1750-1930. Γερμανοί και Αυστριακοί φυσικοί επιστήμονες, νομομαθείς και πολιτικοί εκθέτουν τις παρατηρήσεις, τις έρευνες και τα βιώματά τους. Με ένα παράρτημα για τις ελληνομακεδονικές οικογένειες στην Αυστροουγγαρία
Autor*in Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ
Ort Αθήνα
Verlag Εστία
Datum 1984
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung