Ο φιλελληνισμός του Goethe

Titel Ο φιλελληνισμός του Goethe
Autor*in Κουγέας, Σωκράτης
Buchtitel Ακαδημία Αθηνών. Συνέδρια της 21 Απριλίου 1932. Απόσπασμα εκ των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών
Band 7
Ort Athen
Datum 1932
Seiten 84-95
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung