Η συνειδητοποίηση του Ελληνισμού ως "Νιτσεϊσμός": τα περιοδικά "Τέχνη" και "Διόνυσος"

Titel Η συνειδητοποίηση του Ελληνισμού ως "Νιτσεϊσμός": τα περιοδικά "Τέχνη" και "Διόνυσος"
Autor*in Λαμπρέλλης, Δημήτρης Ν.
Ort Αθήνα
Verlag Νέα Πορεία
Datum 1993
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung