Το αίμα των αθώων. Aντίποινα των γερμανικών αρχών κατοχής στη Μακεδονία, 1941 - 1944

Wissensbasis

Stratos N. Dordanas
Titel Το αίμα των αθώων. Aντίποινα των γερμανικών αρχών κατοχής στη Μακεδονία, 1941 - 1944
Autor*in Δορδανάς, Στράτος Ν.
Mitarbeiter*in Καλύβας, Στάθης Ν.
Mitarbeiter*in Μαραντζίδης, Νίκος
Ort Αθήνα
Verlag Βιβλιοπωλείον της Εστίας
Datum 2007
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung