Ο Στέφανος Γκεόργκε

Titel Ο Στέφανος Γκεόργκε
Autor*in Καμπύσης, Γιάννης
Publikation Η Τέχνη
Ausgabe 10-11
Datum 1899
Seiten 281-283
Weiteres Άρθρο για Stefan George
Quelle Veloudis 1983, S. 282, 295
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung