Βουλτχάουπτ δραματουργία των κλασικών Λεσσίγγιου, Γκαίτε, Σχίλλερ και Κλέϊστ

Titel Βουλτχάουπτ δραματουργία των κλασικών Λεσσίγγιου, Γκαίτε, Σχίλλερ και Κλέϊστ
Autor*in Πετρής, Ν.
Publikation Παρνασσός
Band 6
Ausgabe 7
Datum 1882
Seiten 558-570
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung