Δίκαιο και λογοτεχνία: Μια συνέντευξη με τον Φράντς Γιόζεφ Ντέγκενχανρντ

Titel Δίκαιο και λογοτεχνία: Μια συνέντευξη με τον Φράντς Γιόζεφ Ντέγκενχανρντ
Autor*in Ochs, Hannelore
Publikation Ausblicke
Ausgabe 18-19
Datum 1974
Seiten 394-396
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung