Γύρω στο "Δον Κάρλο" του Σίλλερ

Wissensbasis

Friedrich Schiller
Titel Γύρω στο "Δον Κάρλο" του Σίλλερ
Autor*in Πεζοπούλου, Ηρώ
Publikation Νέα Εστία
Band 16
Datum 1934
Seiten 1092-1094
Weiteres Άρθρο σχετικά με το έργο του Σίλλερ "Don Carlos"
Quelle Veloudis 1983, S. 480
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung