Εκδίδονται τα "άπαντά" του στη Γαλλία. Ανέκδοτες σελίδες του Κάφκα.

Wissensbasis

Franz Kafka
Titel Εκδίδονται τα "άπαντά" του στη Γαλλία. Ανέκδοτες σελίδες του Κάφκα.
Autor*in Άγνωστη/ος
Publikation Το Βήμα
Datum 5.2.1964
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung