Επιστημονικά Πένθη: August Heisenberg

Wissensbasis

August Heisenberg
Titel Επιστημονικά Πένθη: August Heisenberg
Autor*in Πολίτης, Λίνος
Publikation Νέα Εστία
Band 9
Ausgabe 97
Datum 1931
Seiten 36-39
Weiteres Νεκρολογία
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung