[Κριτική θεάτρου:] Από τα θέατρα. Ο "θάνατος του Δαντών" και ο Γεώργιος Μπύχνερ. Η αποψινή του Εθνικού

Wissensbasis

Georg Büchner
Titel [Κριτική θεάτρου:] Από τα θέατρα. Ο "θάνατος του Δαντών" και ο Γεώργιος Μπύχνερ. Η αποψινή του Εθνικού
Autor*in Πολίτης, Φώτος
Publikation Πρωία
Datum 3.1.1933
Weiteres Θεατρική κριτική
Quelle Veloudis 1983, S. 482, 487
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung