Η Γερμανική Εξωτερική πολιτική 1945-2005: από την εξάρτηση στην αυτονομία

Titel Η Γερμανική Εξωτερική πολιτική 1945-2005: από την εξάρτηση στην αυτονομία
Autor*in Στεργίου, Ανδρέας
Mitarbeiter*in Τσαρδανίδης, Χαράλαμπος
Ort Αθήνα
Verlag Ροές
Datum 2005
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung